ico

SGK PROJESİ

1 Mart 2012 tarihinde, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik yapıldı. Bu sayede genel sağlık sigortalılarının sağlık hizmet sunucularına başvurmaları durumunda biyometrik yöntemlerle kimliklerinin tespit edilebilmesi imkânı SGK’ya verilmiştir.

    • 14 Eylül 2012 de Avuç Damar İzi ile Kimlik Doğrulama kılavuz yayımlandı.

Hizmet alanın kimlik tespiti için 14 Eylül 2012 de yayımlanan kılavuzda, hizmetten yararlanacak sigortalının ve sağlık tesisinin tanımı yapıldı. Buna göre tüm özel hastaneler ve üniversite hastanelerinin 2 fazda ‘biyometrik kimlik doğrulama sistemi’ edinmeleri istendi.

    • 28 Şubat 2013 tarihinde Parmak Damar İzi alternatif olarak onaylandı.

28 Şubat 2013 tarihinde ‘Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi’ başlıklı duyuruda, Avuç damar izi ile birlikte parmak damar izinin de alternatif olarak kullanılabileceği ifade edildi.

    • 30 Nisan 2013 tarihinde ‘Biyometrik Yöntemlerle Kimlik Doğrulama Sistemleri’ne ait kılavuz yenilendi.

30 nisan 2013 tarihinde yayımlanan yeni biyometrik yöntemlerle kimlik doğrulama sistemine ait kılavuza, avuç damar izi yöntemi ile parmak damar izi yönteminin de kimlik doğrulamada kullanılabileceği eklendi. Buna göre sağ ve sol eline ait işaret ve orta parmaklardan herhangi birisinin biyometrik verisinin karşılaştırılması sonrasında kimlik tespiti mümkün olabilecektir.

Yukarıdaki link üzerinden bilgisayarınıza indirebileceğiniz kılavuz üzerinde 4 adet biyometrik kimlik doğrulama yöntemine izin verilmiştir. Bu kılavuz içerisindeki Ek-1-(2-C) maddesinde Proline Biopos ürünü tarif edilmektedir.

Show Comments