ico

Parmak Damar İzi ile Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından, bir süredir hasta kimlik bilgilerinin doğru, güvenilir ve hızlı bir şekilde doğrulanması için bir çalışma yürütülmektedir. Bu çalışmalar neticesinde ilgili hukuksal düzenlemeler de yapılarak, genel sağlık sigortası kapsamındaki sigortalıların, sağlık hizmet sunucularına sağlık hizmeti almak amacıyla müracaat etmeleri halinde biyometrik yöntemlerle de kimliklerinin tespit edilmesi sağlanmıştır.

Proline Bilişim Sistemleri A.Ş. olarak başta “Türkiye Cumhuriyeti Elektronik Kimlik Kartı Pilot Projesi” ve “Türkiye Cumhuriyeti Elektronik Pasaport Projesi” nde edindiğimiz bilgi birikimimizi ve AR-GE merkezi olmamız nedeni ile edindiğimiz yetkinliklerimizi, SGK tarafından hayata geçirilen “biyometrik veriler ile kimlik doğrulama sistemi”ne aktarmak istedik.

Biyometrik veriler içerisinde, DNA ve İris doğrulamadan sonra en yüksek başarı oranına sahip olan “damar izi” yönteminde Proline, tüm dünyada kabul gören ve “avuç içi damar izi” sensörlerine göre daha uygun maliyetlere sahip olan “parmak damar izi sensörleri” ile uzun süredir AR-GE çalışmaları yapmıştır. Bu çalışmalar neticesinde Proline mühendisleri, BioPOS adını verdikleri (Biometric Point of Service) %100 Türk Mühendisliği olan parmak damar izi çözümünü ortaya çıkarmıştır. Bu ürün ile alınan parmak damar izi bilgileri, T.C. kimlik numarası ile birlikte merkezi veri tabanında saklamakta ve sonrasında istenildiğinde sorgulanarak hizmet sunucularından talep geldiği anda doğrulama yapılmaktadır.

call_contact

Show Comments